Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsplan ute til offentleg ettersyn

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

B54 Slåttevik
Teknisk utval har i møte 12.05.2016 vedtatt å leggje detaljreguleringsplan for Kvinnesland B54 ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

 Planforslaget inneber tilrettelegging for bustadoppføringar på området B54 i kommuneplanen (gbnr. 59/131 og 59/33 og del av 59/2 og 59/95).

Eventuelle merknadar må sendast skriftleg til: Tysvær kommune, resultatområde teknisk, pb. 94, 5575 AKSDAL.

Frist for innsending av merknadar vert sett til 29.07.2016.

 

Vedlegg:

- saksframlegg

- plankart

- føresegner

- planomtale

- kulturminnerapport