Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Melding om vedtak Tysvær reinseanlegg - Gismarvik

Skrevet av Marlin Øvregård Løvås .

Bakgrunn-hegre
Tysvær kommune har godkjent søknad om utslepp frå Tysvær reinseanlegg på Gismarvik

 

Kommunestyret i Tysvær vedtok i sak 56/14 den 16.12.2014 å gje utsleppsløyve til utslepp av 9900 pe frå Tysvær reinseanlegg på Gismarvik.

Vedtak og sakspapirer finn du her:

PDF Særutskrift - Søknad om utslepp av avløpsvatn frå Tysvær reinseanlegg

PDF Utsleppssøknad med innkomne merknader

PDF Alle innkomne merknader samla

PDF Utsleppsløyve Tysvær reinseanlegg Gismarvik 2014
  

Saka kan påklagast av partar i saka eller andre med rettsleg klageinteresse, jf. forvaltningslova kap VI. Klageinstans er fylkesmannen, men ei eventuell klage skal sendast til kommunen; Tysvær kommune v/resultatområde teknisk, postboks 94, 5575 Aksdal, eller per e-mail post@tysver.kommune.no ,merk 2013/1984. Klagefrist er 3 veker frå denne kunngjeringa.

 Kommunen har også i samband med prosjektet fått gjennomført ei resipientundersøking med omsyn på miljø- og strømningsforhold i fjorden. Rapporten kan lastas ned her;

PDF  Resipientundersøkelse Førresfjorden