Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Endring av plan for Skjoldastraumen industriområde

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

skjoldastraumen tmb
Teknisk utval har i møte 24.10.2013 vedtatt å leggje endring av reguleringsplan for industriområde i Skjoldastraumen ut til offentleg ettersyn.

  

Teknisk utval har i møte den 24.10.2013 vedtatt å leggje endring av reguleringsplan for industriområde Skjoldastraumen ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Frist for merknadar til planane vert sett til 15.01.2014. 

Eventuelle merknadar må sendast skriftleg til:

Tysvær kommune, resultatområde teknisk, pb. 94, 5575 AKSDAL

 

- saksframlegg

 - reguleringsføresegner

- planomtale

- plankart