Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsplan for to-planskryss ved Eikeskog lagt ut til offentleg ettersyn

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

Plankart Eikeskog tmb
Reguleringsplan for to-planskryss på Eikeskog lagt ut til offentleg ettersyn.

  

Teknisk utval har i møte den 06.06.2013 vedtatt å leggje reguleringsplan for to-planskryss ved Eikeskog ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

 

Frist for merknadar til planen vert sett til 03.10.2013. 

Eventuelle merknadar må sendast skriftleg til: Tysvær kommune, resultatområde teknisk, pb. 94, 5575 AKSDAL

 

Saksframlegg

Planforslag

Plankart

Reguleringsføresegner