Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsplan for Tysværvåg kyrkjegard lagt ut til offentleg ettersyn

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

Tysværvåg kyrkjegard sm Reguleringsplan for Tysværvåg kyrkjegard er lagt ut til offentleg ettersyn.

Teknisk utval har i møte den 06.06.2013 vedtatt å leggje reguleringsplan for utviding av Tysværvåg kyrkjegard ut til offentleg ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Frist for merknadar til planen vert sett til 08.08.2013. 

Eventuelle merknadar må sendast skriftleg til:

Tysvær kommune, resultatområde teknisk, pb. 94, 5575 AKSDAL.

 

Sakframlegg

Føresegner

Plankart

Planforslag