Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Oppstart planarbeid Aksdal

Skrevet av Trond Tindeland .

oppstart planarbeid min
I samsvar plan- og bygningslovens § 12-8 varsles herved at det blir igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for et areal beliggende øst for Aksdal kirke og Tysværtunet på Aksdal i Tysvær kommune.