Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsplan for Skeiseid til offentleg ettersyn

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

Skeiseid B18 7 detaljplan
Det er utarbeidd forslag til reguleringsplan for detaljreguleringsplan på Skeiseid.

 


Teknisk utval har i møte 01.06.17 vedtatt framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Føremålet med planforslaget er å leggje til rette for etablering av nytt busadområde med veganlegg, leikeplassar og tilhøyrande anlegg.

Eventuelle merknader til planen kan meldast inn til Tysvær kommune via vår høyringsportal, eller som post til: Tysvær kommune, resultatområde teknisk, pb 94, 5575 Aksdal.

Ein kan også sende til post@tysver.kommune.no, merk oversendinga med: saksnummer 2016/1094.

Frist for innsending av merknadar er sett til 11.08.17.

Vedlegg:

Saksframlegg

Planomtale

Føresegner

Plankart

Oversiktsplan

Verknadar av planforslag på naturmangfald