Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Endring av plan for Hundsnesvika

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

Hundsnes

Det er utarbeidd forslag til endring av reguleringsplan for Hundsnesvika. Teknisk utval har i møte 11.05.17 vedtatt framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Føremålet med planendringa er å flytte eit privat småbåtanlegg og å oppdatere internt vegsystem. Endringen kjem som resultat av at kaste- og låssettingsplass i Hundsnesvika er tatt ut av gjeldande kommuneplan. Kaste- og låssettingsplassen i førrekommuneplan er grunnen til at småbåtanlegget fekk plasseringa som er i gjeldande reguleringsplan.

Eventuelle merknader til planen kan meldast inn til Tysvær kommune via vår høyringsportal, eller som post til: Tysvær kommune, resultatområde teknisk, pb 94, 5575 Aksdal.

(Merk merknader med 2016/675)

Frist for innsending av merknader er sett til: 07.07.17

Saksframlegg

Føresegner

Plankart

Planomtale

ROS-analyse