Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Troppene idrettsanlegg lagt ut på høyring

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

Troppene
Det er utarbeidd forslag til reguleringsplan for Idrettsanlegg på Troppene. Teknisk utval har i møte 11.05.17 vedtatt framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.
 

 

Føremålet er å legge til rette for bygging av ny idrettshall, samt å regulere eksisterande anlegg på Troppene. Idrettsanleggets føremål er Falkeid IL og Tysvær kano- og kajakk-klubb sine aktivitetar. Reguleringsplanen er tenkt som ein enkel flateregulering, uten byggmarkeringar.

Eventuelle merknader til planen kan meldast inn til Tysvær kommune via vår høyringsportal, eller som post til: Tysvær kommune, resultatområde teknisk, pb 94, 5575 Aksdal.

Ein kan også sende til post@tysver.kommune.no, merk oversendinga med: saksnummer 2016/2607.

Frist for innsending av merknadar er sett til 07.07.17.

Saksframlegg

Plankart

Føresegner

Planomtale

ROS-analyse