Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Plan for hestesportanlegg til offentleg ettersyn

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

hestesportanlegg tmb
Det er no utarbeidd reguleringsplan for hestesportanlegg på Skeiseid. Teknisk utval har i møte 06.04.17 vedtatt framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

 

Føremålet er å legge til rette for etablering av eit interkommunalt hestesportanlegg på Skeiseid. Idrettsanleggets føremål er hovudsakeleg å drive med hestesport, men det er også ynkskjeleg at det vert lagt opp til sambruk, ved at det tilretteleggast for hundesport i tillegg. reguleringsplanen er tenkt som en enkel flateregulering, uten byggmarkeringer.

Du kan sende inn merknader på ein av følgjande måte:

* merk merknader med 2015/1630

Frist for innsending av merknader: 08.06.17

Vedlegg:

PDF Planforslag

PDF Plankart

PDF Saksframlegg

PDF Føresegner

PDF Konsekvensvurdering og ROS-analyse