Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Høyring: langtidsopphald sjukeheim

Skrevet av Trond Tindeland .

TK logo black u tekst
Levekårutvalet vedtok i møte 08.03.2017 å leggja forslag til Forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim i Tysvær kommune ut på høyring med svarfrist 01.05.2017.

 

Etter endringer i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 a, andre ledd, jf. Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1 e om rett til opphold i sykehjem m.m. 2016, er kommunene forpliktet til å fastsette en lokal forskrift med saksbehandlingsregler og kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, m.v. og vedtak om å stå på kommunens venteliste for langtidsopphold. Hensikten er å bidra til bedre forutsigbarhet og mer åpenhet rundt tildelingsprosessen, ved å fastsette bindende regler som gjelder for kommunen

Kommunen inviterer med dette til å koma med høyringssvar.

Du kan sende inn høyringssvar på ein av følgjande måte:

*merk høyringa med sak 2017/468

Frist er 01.05.17 

Vedlegg:

Forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim

Særutskrift: forskrift om rett til langtidsopphald