Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Detaljreguleringsplan for Stuvik

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

Stuvik Nedstrand Marina

Teknisk utval har i møte 09.03.17 vedtatt detaljreguleringsplan for bustadbygg og småbåthamn lagt ut til høyring og offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §12-10.

 

Det er utarbeidd detaljreguleringsplan for bustadbygg og småbåthamn i Stuvik. Teknisk utval har i møte 09.03.17 vedtatt framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §12-10.

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av konsentrerte bustadar (leilegheiter) med tilhøyrende uteanlegg og båtplassar.

Innspill og merknader til planen kan du gjere via kommunen sin høyringsportal

Merknadane kan også sendast skriftleg til:

Tysvær kommune, resultatområde teknisk, pb 94, 5575 AKSDAL
(merkast med 2015/2173)

Frist for innsending av merknader: 05.05.17

Vedlegg:

- Saksframlegg

- Planomtale

- Plankart

- ROS-analyse