Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Planprogram for idrett og fysisk aktivitet

Skrevet av Trond Tindeland .

Logo PNG2
Kommuneplanutvalget vedtok i møte den 30.08.2016 å legge forslag til planprogram for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Tysvær kommune på høring og offentlig ettersyn.


Dette i medhold til plan- og bygningslovens § 12-1, 12-2 og 12-9.

Formålet med planarbeidet er at kommunen i samarbeid med ulike aktører skal få en oversikt innenfor arbeidet med idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planen skal inneholde tydelige innsatsområder, mål og tiltak. 

Arbeidet med kommunedelplanen skal bidra til å: 

  • Gjennomføre en plan- og målstyrt utbygging av anlegg, og tilrettelegging av områder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

  • Systematisere bruk av kommunens virkemidler for å fremme fysisk aktivitet i kommunen.

  • Avklare de ulike aktørenes oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser ved utbygging og drift av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet.

  • Gjennomgang og avklaring av kategorier i kommuneplanens arealdel.

Forslag til planprogram finner du her (og i lenken nedenfor). Planprogrammet ligger også til offentlig ettersyn i servicetorget på Tysvær rådhus.

Eventuelle merknader til planprogrammet sendes skriftlig til Tysvær kommune, Postboks 94, 5575 Aksdal, eller på e-post til post@tysver.kommune.no innen 27.10.2016.

Spørsmål til planprogrammet eller planprosessen kan rettes til seksjonsleder idrett, park og friluftsliv, Geir Stakkestad, på tlf: 52 75 75 57.

pdf icon  Forslag til planprogram