Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Forslag til kommunal planstrategi

Skrevet av Tysvær kommune, Rådmannen .

Logo PNG2
Høyring: Forslag til kommunal planstrategi for Tysvær kommune 2016-2019.

 

 

Kommuneplanutvalet i Tysvær har i møte 14.06.2016, sak 17/16 vedtatt å legge forslag til kommunal planstrategi for perioden 2016-2019 på høyring, jfr. plan og bygningslova § 10-1.

Forslag til planstrategi, folkehelseoversikt Tysvær 2016 og vedtaket i kommuneplanutvalet kan lastast ned i lenkene nederst i artikkelen.

Tysvær sin gjeldande kommuneplan er frå september 2015. Kommuneplanutvalet tilrår at kommunen ikkje rullerer kommuneplanen i denne kommunestyreperioden, men prioriterer å bruke tid og ressursar på andre planoppgåver som er vist i planstrategien.

Spørsmål vedr. planstrategien og høyringsdokumenta kan rettast til plansjef Linda Christine Olsen tlf. 52757241 / 90625129 eller til arealplanleggar Thorstein Holtskog 52757234 / 99041645.

Vi ber om at eventuelle merknader til den kommunale planstrategien vert sendt Tysvær kommune v/ plansjef, Postboks 94, 5575 Aksdal eller til post@tysver.kommune.no innan 25.08.2016.

Vedlegg:

pdf icon  Høyringsforslag 
pdf icon  Vedtak i kommuneplanutvalet 14.06.2016
pdf icon  Folkehelseoversikt i Tysvær 2016