Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsplan ute til offentleg ettersyn

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

plankart skjoldastraumen tmb 2

Endring av reguleringsplan for Skjoldastraumen er no lagt ut til offentleg ettersyn.

Det er utarbeidd ei endring av gjeldande detaljreguleringsplan for Skjoldastraumen. Teknisk utval har i møte 03.03.2016 vedtatt framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

 Intensjonen med planforslaget er å tilrettelegge for lågblokk med tilhøyrande anlegg.

 

Eventuelle merknadar til planen må sendast skriftleg til:

Tysvær kommune, resultatområde teknisk, pb. 94, 5575 AKSDAL

Frist for innsending av merknadar vert sett til 28.04.2016.

Vedlegg:

- Saksframlegg

- Plankart

- Føresegner

- Vegskisse

- Planomtale