Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsplan ute til offentleg ettersyn

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

plankart gamle stegaberg skule tmb

 

Detaljreguleringsplan for butiltak ved gamle Stegaberg skule er lagt ut til offentleg ettersyn.

Det er no utarbeidd detaljreguleringsplan for butiltak for funksjonshemma ved gamle Stegaberg skule. Teknisk utval har i møte 28.01.2016 vedtatt framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Planforslaget gjeld bruksendring av tomta for tidlegare Stegaberg skule til kommunalt butiltak.

 

Eventuelle merknadar til planen må sendast skriftleg til:

Tysvær kommune, resultatområde teknisk, pb. 94, 5575 AKSDAL

Frist for innsending av merknadar vert sett til 11.04.2016.

 

Vedlegg:

- Saksframlegg

- Planomtale

- Plankart

- Føresegner

- Kulturhistorisk rapport