Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Utbyggingsavtale på høyring

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

 PadlandeAust Vedtatt

Tysvær kommune har no fremforhandla eit forslag til utbyggingsavtale med Padlane Aust AS, som gjeld reguleringsplanen for Padlane Aust.

Avtalen dreier seg i hovudsak om planlegging og utføring av dei kommunaltekniske tilretteleggingsarbeida innanfor utbyggingsområdet, samt nødvendige tiltak i høve til tilkopling av utbyggingsområdet sine vatn- og kloakkleidningar, til påviste tillknytingspunkt til kommunen sitt vatn og klaokknett.

Avtalen avklarar kva kommunen skal overta av teknisk anlegg med omsyn til framtidig drift og vedlikehald, i tillegg til kva brukarane av området sjølv må vedlikehalde via etablerte velforeiningar/sameiger.   

 

Vedlegg:

- forslag til avtale