Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Høyring - målføre Tysværvåg og Grinde

Skrevet av Lars Johannes Liknes .

Bakgrunn-hegre
Skal Tysværvåg barne- og ungdomsskule og Grinde skule halde fram med nynorsk som målform eller bør kommunestyret no legge til rette for at det blir røysta over kva målform dei to skulane skal nytta i framtida?
Høyringsfrist er 16. oktober 2015

 Høyringsbrevet finn du her.

I høyringa skal samarbeidsutvalet (SU), FAU og elevråda ved dei to skulane gi ei uttale om kva dei ønskjer i framtida. Det kommunale foreldreutvalet (TKFU) skal også høyrast.

Frist for å uttale seg er 16. oktober 2015. Høyringsuttale skal sendast til Tysvær kommune, Postboks 94, 5575 Aksdal eller til post@tysver.kommune.no