Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Høyring regulering av skulekrinsgrenser

Skrevet av Lars Johannes Liknes .

Skulekrinsgrenser TK
Høyringa om regulering av skulekrinsgrenser for Tysvær finn du her
Kart og oversikt over grunnkrinsar Tysvær er vedlagt her. 
Høyringsfrist er 23. oktober 2015

 

 

I høyringa blir samarbeidsutvalet (SU), foreldrenes arbeidsutval (FAU), det kommunale foreldreutvalet
(TKFU) og elevråda ved dei to skulane bedne om uttale seg om saka og det føreliggjande framlegget
til endra skulekrinsgrenser.
Frist for å uttale seg er 23. oktober 2015. Høyringsuttale skal sendast til Tysvær kommune, Postboks
94, 5575 Aksdal eller til post@tysver.kommune.no