Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Høyring: SFO-tilbodet i Tysvær kommune

Skrevet av Lars Johannes Liknes .

SFO


Høyringsinstansane blir med dette inviterte til å delta i evaluering av dagens SFO-ordning og vurdere alternative framtidige modellar. Uttalane blir grunnlag for ny politisk sak som er planlagt sluttbehandla i Tysvær kommunestyre i desember 2015. Høyringsfrist er 23. oktober 2015

HØYRINGSBREV OM SFO-TILBODET I TYSVÆR KOMMUNE

Vedlegg:
1. Gjeldande vedtekter SFO i Tysvær kommune
2. Tabellar med tal for dei alternative løysingane