Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Handlingsplan universell utforming

Skrevet av Trond Tindeland .

Logo PNG2
Tysvær kommune har utarbeida forslag til handlingsplan for universell utforming. Målsettinga med planarbeidet er å arbeide for at kommunale og private bygg og områder vert meir tilgjengelege for alle.

 

Spørsmål som gjeld handlingsplanen kan rettast til plansjef Linda Christine Olsen på tlf. 52757241 / 90625129. Eventuelle merknader kan sendas til Tysvær kommune, Postboks 94, 5575 Aksdal, eller på e-post til post@tysver.kommune.no. innan 15.09.2015.

Vedlegg: Utkast til handlingsplan