Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Beredskapsplan

Skrevet av Trond Tindeland .

Logo PNG2
Tysvær kommune har utarbeida heilskapleg kommune ROS og revidert beredskapsplanen i tråd med denne.

 

Målsettinga med arbeidet er å få betre oversikt over risikomoment i Tysvær slik at ein i samarbeid med nødetatar, nabokommunar, frivillige organisasjonar og andre kan vere betre i stand til å handtere kriser og ulykker, og slik at ein kan arbeide systematisk for å betre samfunnssikkerheita.

Spørsmål som gjeld planane kan rettast til plansjef Linda Christine Olsen på tlf. 52757241 / 90625129. Eventuelle merknader til plandokumenta kan sendas til Tysvær kommune, Postboks 94, 5575 Aksdal, eller på e-post til post@tysver.kommune.no. Høyringsfristen er sett til 15.09.2015.

Vedlegg:

PDF icon 16x16  KommuneROS Tysvær 
PDF icon 16x16  Beredskapsplan Tysvær kommune