Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Søknad om utvida produksjon Munkholmen

Skrevet av Marlin Øvregård Løvås .

Munkholmen tmb
Marine Harvest Norway AS har søkt om utviding av maksimal tillat biomasse (MTB) på lokalitet 13629 Munkholmen i Tysvær kommune

 

Marine Harvest Norway AS har søkt om utviding av maksimal tillat biomasse (MTB) frå 3120 tonn til 4690 tonn på lokalitet 13629 Munkholmen i Tysvær kommune. Det er ikkje søkt om endring på anlegget. Lokaliteten ligg i eit område som i kommuneplanen er satt av til NFFFA; Natur, Fersdel, Fiske, Friluftsliv og Akvakultur i gjeldande kommuneplan. Sjølve anlegget er vist som Akvakultur. Tiltaket er såleis i tråd med gjeldande kommuneplan.

Søknad med vedlegg er lagt ut til offentleg ettersyn og kan lastast ned under, eller framskaffast ved å kontakte servicetorget på rådhuset i Aksdal.

Eventuelle merkander til søknaden kan sendast til Tysvær kommune ref 2015/1080, Postboks 94, 5575 Aksdal eller e-post til post@tysver.kommune.no innan 26.06.2015.

Vedlegg:

PDF Søknad om utviding Munkholmen
PDF Kart over anlegg
PDF Utfylt søknadsskjema for utviding
PDF Rapport MOM B Munkholmen 2014
PDF Rapport MOM C Munkholmen 2008
PDF Rapport straummålingar Munkholmen
PDF Rapport marin kartlegging Munkholmen
PDF Brev frå ROGFK