Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Høring: ny forskrift om vann- og avløpsgebyr

Skrevet av Trond Tindeland .

paragraf
HØRING: Tysvær kommune har laget forslag til ny lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr. Forskriften er gjeldende fra 1. januar 2016.

 

 

Utkastet til forskrift ble behandlet i teknisk utvalg den 26.03.2015.

Forskriften vil bli lagt ut på kommunens nettsider fra den 20.04.2015.

Høringsfristen er 3 uker fra nevnte dato.

Eventuelle merknader til forskriften kan sendes Tysvær kommune, Postboks 94, 5575 Aksdal eller e-post til: post@tysver.kommune.no innen den 12.05.2015.

PDF  Ny forskrift vann- og avløp