Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Elektrifisering av Johan Sverdrup

Skrevet av Trond Tindeland .

NVE
NVE har motteke konsesjonssøknad og konsekvensutgreiing frå Statoil ASA for bygging av overføringsanlegg for kraft frå land til Johan Sverdrup-feltet om lag 160 km vest av Stavanger.

 

Søknaden og konsekvensutgreiinga er no på offentleg høyring, og uttalefristen er 15. januar 2015.

Søknaden omfattar utviding av brytarstasjon på Kårstø industriområde, vekselstraumskablar i jord mellom Kårstø og Haugsneset, ein ny omformarstasjon på Haugsneset, likestraumskablar i sjø, og nødvendige mottaksanlegg på ein planlagd stigerøyrsplattform på Johan Sverdrup-feltet.

Arrow-left-TKblue14px  Heile høyringsteksten, samt alle tilhøyrande dokument, finn du HER.