Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Plangjennomgang av samla tenester barn og unge

Skrevet av Paul Tidemand Søvik .

Logo PNG2
Dokument i samband med plangjennomgang av samla tenester for barn og unge i Tysvær kommune.

 


Det blir som grunnlag for høyringa invitert til opent informasjonsmøte i Tysværtunet om planarbeidet og utkastet til rammeplan onsdag 13.08.2014, kl. 18.00-20.00.

Høyringsfrist er 20.09.2014.

Høyringsuttaler skal sendast Tysvær kommune, Postboks 94, 5575 Aksdal.

icon Rammeplan for barn og unge

icon Vedlegg til rapport - Rammeplan for barn og unge