Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Planprogram Tysværvåg - Høyring

Skrevet av Trond Tindeland .

Planprogram til hoyring Slattevik tmb
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 meldes det oppstart av områderegulering for Tysværvåg – Slåttevik.

 

Planområdet er 2730 daa og omfatter området fra Bjørnsvik boligfelt til Slåttevik og sjøområdene utenfor( landareal 2370 daa). Formål med planarbeidet er å videreutvikle kommunedelsenteret som de to bygdene til sammen utgjør. Det skal avsettes areal til skole, barnehage, idrett, handel/næring, bolig og veiareal. Det vil også bli vurdert endringer innenfor eksisterende reguleringsplaner i planområdet. Det er utarbeidet forslag til planprogram, der viktige problemstillinger for området varsles vurdert. Forslag til planprogram er lagt ut i servicetorget på rådhuset, eller se lenke nederst på siden. Planprogrammet er også tilgjengelig på Plan Vest sin hjemmeside.

Eventuelle merknader til planprogrammet, eller innspill til det forestående planarbeidet, kan sendes til Plan Vest, Pb 667, 5404 Stord eller post@planvest.no innen torsdag 10. juli.

Spørsmål ang. saken kan rettes til Plan Vest v/Knut Vikestrand tlf. 900 350 62 eller til Tysvær kommune v/ Bjørn Bruaset tlf. 52 75 71 75.

 PDF icon 16x16 Planprogram til høyring