Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Søknad om anleggsendring akvakultur Halsavik

Skrevet av Marlin Øvregård Løvås .

Halsavika
Marine Harvest Norway AS har søkt om anleggsendring på lokalitet 18639 Halsavik i Tysvær kommune.

 

 

Marine Harvest Norway AS søkjer om løyve til endring av oppdrettsanlegg for matfisk på lokalitet Halsavika i Tysvær kommune. Det er søkt om midlertidig utviding med to ringar i nordre del av eksisterande anlegg. Det er ikkje søkt om endring i maksimal tillatt biomasse (MTB). Lokaliteten ligg i eit område avsett til akvakultur og kombinerte formål i sjø (NFFFA) i gjeldande kommuneplan.

Eventuelle merknader til søknaden kan sendast til Tysvær kommune, Postboks 94, 5575 Aksdal eller e-post til: post@tysver.kommune.no innan 02.06.2014.

Dokumenter:

PDF icon 16x16  Søknad_om_anleggsendring_ved_lokalitet_18639_Halsavik_tysvær_kommune.pdf
PDF icon 16x16  Vedlegg_1_Søknadsskjema.pdf
PDF icon 16x16  Vedlegg_2_Strømmåling_Halsavika.pdf
PDF icon 16x16  Vedlegg_3_Kart.pdf
PDF icon 16x16  Vedlegg_4_Kart_med_posisjoner.pdf
PDF icon 16x16  Vedlegg_5_Oversiktskart.pdf
PDF icon 16x16  Vedlegg 6 Rapport MOM B-undersøkelse Halsavika 2013 (ta kontakt med kommunen for innsyn)
PDF icon 16x16  Vedlegg 7 Rapport MOM C-undersøkelse Halsavika 2010 (ta kontakt med kommunen for innsyn)
PDF icon 16x16  Vedlegg 8 Bunntopografi