Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsplan for Mjåsund Nord til høyring

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

Mjasund nord tmb 2


Det er utarbeidd reguleringsplan for Mjåsund nord. Teknisk utval har i møte 20.02.2014 vedtatt planen lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

 

Utgangspunktet for planarbeidet er å leggje til rette for eit nytt bustadfelt på Mjåsund.

Eventuelle merknadar til planane må sendast skriftleg til:

Tysvær kommune, resultatområde teknisk, pb. 94, 5575 AKSDAL.

Frist for innsending av merknadar vert sett til 19.05.2014.

 

Saksframlegg

Plankart

Føresegner

Planforslag