Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Ny høring for reguleringsplan for Coop Frakkagjerd

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

Coop tmb

Teknisk utval har i møte den 23.01.2014 vedtatt å leggje reguleringsplan for Coop Frakkagjerd ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.


 

 

Frist for merknadar til planen vert sett til 19.03.2014. 
 
Eventuelle merknadar må sendast skriftleg til:
Tysvær kommune, resultatområde teknisk, pb. 94, 5575 AKSDAL

 

Saksframlegg

Plankart

Føresegner

Planomtale