Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Endring av plan for Hundsnesvika

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

Hundsnes

Det er utarbeidd forslag til endring av reguleringsplan for Hundsnesvika. Teknisk utval har i møte 11.05.17 vedtatt framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.