Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Endring av reguleringsplan for Stuvik

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

Planforslag-19
Teknisk utval har vedtatt å leggje endring av reguleringsplan for småbåthamn i Stuvik ut til offentleg ettersyn.

  

Teknisk utval har i møte den 28.02.2013 vedtatt å leggje endring av reguleringsplan for småbåthamn i Stuvik ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.
 
Frist for merknadar til planen vert sett til 01.05.2013.  
 
Eventuelle merknadar må sendast skriftleg til:
Tysvær kommune, resultatområde teknisk, pb. 94, 5575 AKSDAL

 

Vedlegg:

- saksframlegg
- planforslag
- vurdering etter naturmangfaldlova