Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsplan Aksdal nordre del

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

plankart Aksdal N
Reguleringsplan for Aksdal nordre del er lagt ut til offentleg ettersyn.

  

 

Reguleringsplan lagt ut til offentleg ettersyn:

Teknisk utval har i møte den 10.01.2013 vedtatt å leggje endring av reguleringsplan for Aksdal nordre del ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Frist for merknadar til planen vert sett til 22.04.2013.  

Eventuelle merknadar må sendast skriftleg til:
Tysvær kommune, resultatområde teknisk, pb. 94, 5575 AKSDAL

Vedlegg i saka:
icon Plankart Aksdal nordre del (567.9 kB)
icon Planomtale Aksdal nordre del (1.43 MB)
icon Reguleringsføresegner Aksdal nordre del (162.73 kB)
icon Saksframlegg Aksdal nordre del (30.11 kB)