Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsplan - hytteområde ved Årvågen

Skrevet av Trond Tindeland .

 plankart Aarvaagen
Tysvær kommunestyre har godkjent reguleringsplan for hytteområde ved Årvågen.

 

I medhald av plan- og bygningslova §27-2 godkjente Tysvær kommunestyre i møte den 13.04.10 reguleringsplan for del av gbnr 137/1m.fl. – Hytteområde ved Årvågen.

Reguleringsplanen gjeld utviding av eksisterande hytteområde med 4 nye hytter.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må være sett fram for kommunen innan 3 år frå denne kunngjeringa, jf. plan- og bygningslova § 32 og § 42.

Vedlegg:

icon 1. gangsbehandling Årvågen (14.76 kB) 
icon Plankart Årvågen (1.89 MB)
icon Reguleringsbestemmelser Årvågen (19.96 kB)
icon Sluttbehandling (19.9 kB)