Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsplan for Utsikten

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

plankart utsikten sm
Teknisk utval har vedtatt å leggje forslag til endring av bebyggelsesplanen for Alvanutlia ut til offentleg ettersyn.

 

Forslag til endring av gjeldande bebyggelsesplan for Utsikten - Alvanutlia blir lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Eventuelle merknadar må sendast skriftleg til:

Tysvær kommune, resultatområde teknisk, pb. 94, 5575 AKSDAL

Frist for merknadar til planen vert sett til 28.01.2013.

Vedlegg:
icon Saksframlegg Utsikten (131.82 kB)
icon Reguleringsføresegner Utsikten (38.65 kB)
icon Plankart Utsikten (352.79 kB)
icon Planomtale Utsikten (407.38 kB)
icon Illustrasjon Utsikten (1.24 MB)
icon Soldiagram (206.3 kB)
icon Rasfarevurderingar (1.19 MB)
icon Rasfare og sikringstiltak (84.01 kB)
icon NGI rapport (2.21 MB)
icon Støyvurdering (1.42 MB)
icon Veg, vatn og avlaup (631.96 kB)