Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsvedtak Stølsvika

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

plankart bilde
I medhald av plan- og bygningsloven §27-2 godkjente Tysvær kommunestyre i møte den 20.05.10 reguleringsplan for gbnr 131/3 – Stølsvika.

 

Planen gjeld etablering av 8 hytteeigedomar med tilhøyrande båtanlegg.

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast innan 3 veker frå denne kunngjeringa etter reglane gitt i forvaltningslova kap VI, jf. plan- og bygningslova §27-3. Klagen skal setjast fram skriftleg for utval for kommuneutvikling, postboks 94, 5575 Aksdal.

Klagefrist er 15. juli 2010

Eventuell krav om erstatning eller innløysing må være sett fram for kommunen innan 3 år frå denne kunngjeringa, jf. plan- og bygningslova § 32 og § 42.


Vedlegg:
icon Plankart Stølsvika (1.28 MB)
icon 1. gangsbehandling Stølsvika (23.31 kB)
icon Sluttbehandling Stølsvika (23.15 kB)
icon Føresegner Stølsvika (19.41 kB)
icon 1. gangsbehandling Stølsvika m/revidert plan (20.24 kB)