Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsplan for Kårstø Vest - AGA

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

Plankart AGA Vest
I medhald av plan- og bygningslova har Tysvær kommunestyre godkjent reguleringsplan (detaljplan) for Kårstø Vest - AGA.

  

 

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjente Tysvær kommunestyre, den 15.05.2012 i sak 31/12, reguleringsplan (detaljplan) for Kåstø Vest - AGA. Reguleringsplanen gjeld regulering av eit område til industri, kor det skal oppførast ein luftgassfabrikk.

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast innan 3 - tre veker frå denne kunngjeringa, jf. forvaltningslova kapittel VI, jf. plan- og bygningslova § 1-9. Klagen skal setjast fram skriftleg for: Tysvær kommune, resultatområde teknisk, Pb. 94, 5575 AKSDAL.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må vere sett fram for kommunen innan 3 - tre år frå denne kunngjeringa, jf. plan- og bygningslova kapittel 15.

 

Vedlegg:
icon Saksframlegg Kårstø AGA Vest (68.81 kB)
icon Plankart Kårstø AGA Vest (644.21 kB)
icon Føresegner Kårstø AGA Vest (17.21 kB)