Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsplan for E 134 - Førrestjørna

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

plankart e134 forrestjørnaI medhald av plan- og bygningslova har Tysvær kommunestyre godkjent reguleringsplan for E 134 - Førrestjørna.

  

 

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjente kommunestyret den 09.02.12, i sak 12/12, reguleringsplan for E 134 - Førrestjørna. Prosjektet omfattar utbygging av toplanskryss ved Førrestjørna. Eksisterande kryss ved FV 771 Høievegen/Fjellvegen skal byggast om, og det skal etablerast av- og påkøyringsfelt på vest- og austsida av vegen, samt midtrekkverk.

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast innan 3 – tre veker frå denne kunngjeringa, jf. forvaltningslova kapittel VI, jf. plan- og bygningslova § 1-9. Klagen skal setjast fram skriftleg for: Tysvær kommune, resultatområde teknisk, Pb. 94, 5575 AKSDAL.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må vere sett fram for kommunen innan 3 – tre år frå denne kunngjeringa, jf. plan- og bygningslova kapittel 15.

Vedlegg:
icon Plankart 1 E 134 Førrestjørna (2.18 MB)
icon Plankart 2 E 134 Førrestjørna (2.09 MB)
icon Saksframstilling E 134 Førrestjørna (85.12 kB)
icon Reguleringsføresegner E 134 Førrestjørna (96.55 kB)