Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsplan for Coop Frakkagjerd

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

 Plankart
Teknisk utval har i møte 29.11.2012 vedtatt å leggje forslag til detaljreguleringsplan for Coop Frakkagjerd ut til offentleg ettersyn.

 

Forslaget til detaljreguleringsplanen blir lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Eventuelle merknadar må sendast skriftleg til:

Tysvær kommune, resultatområde teknisk, pb. 94, 5575 AKSDAL

Frist for merknadar til planen vert sett til 11.02.2013.


Vedlegg i saka:

PDF icon Saksframlegg
PDF icon Planomtale og føresegner
PDF icon Plankart
PDF icon Situasjonskart
PDF icon Trafikkavviklingsanalyse
PDF icon Trafikkvurdering