Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Forslag til reguleringsplan ved Førland skule

Skrevet av Marlin Øvregård Løvås .

Capture
Teknisk utval har i møte 09.06.2016 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Førland skule ut på ny avgrensa høyring.


 

Norconsult har på vegne av Tysvær kommune utarbeida forslag til reguleringsplan for området rundt Førland skule. Planen var oppe til førstegongsbehandling i teknisk utval sak nr 31/15 den 26.02.2015 med vedtak om å leggje forslag til plan ut på høyring. 

På grunn av fleire endringar i planen undervegs blei det i teknisk utval 09.06.2016 vedtatt at planen skulle leggjast ut på ny avgrensa høyring.

Eventuelle merknader til nytt planforslag må sendast skriftleg til Tysvær kommune, postboks 94, 5575 Aksdal, eller post@tysver.kommune.no. Merk ref 2014/1157.

Frist for innsending av merknader vert satt til 29.07.2016.

Saksframlegg

Reguleringsplankart

Reguleringsføresegner

Situasjonskart