Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Hervik Brygge lagt ut til offentleg ettersyn

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

hervik brygge tmb 2

Det er utarbeidd ny detaljreguleringsplan for Hervik Brygge. Teknisk utval har i møte 09.06.2016 vedtatt framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

 Føremålet med planforslaget er å gje rom for vidareutvikling av verksemda med eit nytt butikklokale, leilegheiter og mogleg serveringsverksemd i det eksisterande butikklokalet.

Eventuelle merknadar til planen må sendast skrifleg til:

Tysvær kommune, forvaltning, pb. 94, 5575 AKSDAL

Frist for innsending av merknadar vert sett til 12.08.2016.

 

Saksframlegg

Plankart

Planføresegner

Planomtale

ROS-analyse