Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsplan Førland skule til offentleg ettersyn

Skrevet av Marlin Øvregård Løvås .

Plankart tmb
Det er no utarbeida forslag til reguleringsplan for Førland skule og området rundt.

 

Teknisk utval har i   møte 26.02.2015 vedtatt framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova    § 12-10

Planforslaget legg til rette for betre og sikrare trafikkavvikling, kollektivbruk og parkering i området. 

Eventuelle merknader til planen må sendast skriftleg til Tysvær kommune, Resultatområde Teknisk, ref sak 2014/1157,  Postboks 94, 5575 Aksdal, eller per e-mail til post@tysver.kommune.no

Frist for innsending av merknader vert sett til 20.05.2015.

Vedlegg:

pdf  Saksframlegg
pdf  Plankart
pdf  Føresegner
pdf  Planomtale
pdf  Skissert løysning 200
pdf  Skissert løysning 500
pdf  Skissert løysning 1000
pdf  Skissert straksløysning 200
pdf  Skissert straksløysning ortofoto 200
pdf  Skissert straksløysning ortofoto utan flater 200