Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Endring reguleringsplan Førreparken

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

plankart forreparken
I teknisk utval 26.02.2015 vedtok Teknisk utval å leggje ut endring av reguleringsplan for Førreparken ut til høyring og offentleg ettersyn.

 

I møtet den 26.02.2015 vedtok teknisk utval å leggje ut planforslaget med endring av reguleringsplan for Førreparken ut til høyring og offentleg ettersyn.  

Planforslaget er vedtatt lagt ut i samsvar med plan og bygningslova § 12-10.

Frist for innsending av merknadar vert sett til 27.04.2015.

Eventuelle merknadar må sendast skriftleg til: Tysvær kommune, resultatområde teknisk, pb. 94, 5575 AKSDAL.

Vedlegg:

PDF  Saksframlegg
PDF  Plankart
PDF  Føresegner
PDF  Planomtale
PDF  Soldiagram
PDF  Skisse1
PDF  Skisse 2
PDF  Skisse3
PDF  Skisse4
PDF  Skisse5