Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Endring reguleringsplan Aksdalsvegen 154-160

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

plankart aksdalsvegen154 160
Teknisk utval har i møte 26.02.2015 vedtatt endring av reguleringsplan for Aksdalsvegen 154-160 lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

 

I møtet den 26.02.2015 vedtok teknisk utval å leggje ut planforslaget med endring av reguleringsplan for Aksdalsvegen 154-160, tidlegare kalt Aksdal Nordre del, ut til høyring og offentleg ettersyn.  

Planforslaget er vedtatt lagt ut i samsvar med plan og bygningslova § 12-10.

Frist for innsending av merknadar vert sett til 27.04.2015.

Eventuelle merknadar må sendast skriftleg til: Tysvær kommune, resultatområde teknisk, pb. 94, 5575 AKSDAL.

Vedlegg:

pdf ny 16px4  Saksframlegg
pdf ny 16px4  Plankart
pdf ny 16px4  Reguleringsføresegner
pdf ny 16px4  Planomtale
pdf ny 16px4  Trafikkanalyse
pdf ny 16px4  Volum- og sol/skuggestudie
pdf ny 16px4  Sjekkliste ROS-analyse