Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsplan E134 gjennom Aksdal

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

vegnett
Teknisk utval har i møte den 08.01.2015 og kommuneplanutvalet i møte den 20.01.2015 vedtatt detaljreguleringsplan for E134 gjennom Aksdal med tilhøyrande sekundærvegnett lagt ut til offenleg ettersyn.

 

Teknisk utval og kommuneplanutvalet har vedtatt framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Føremålet med planforslaget er å regulera delar av E134 gjennom Aksdal med tilhøyrande sekundærvegnett som skal leggje til rette for vidare utbygging i Aksdal.

Eventuelle merkndar til planen må sendast skriftleg til: Tysvær kommue, resultatområde teknisk, pb. 94, 5575 AKSDAL

Frist for innsending av merknadar vert sett til 25.03.2015.

Vedlegg:

PDF icon 16x16  Saksframlegg

PDF icon 16x16  Planomtale

PDF icon 16x16  Reguleringsføresegner

PDF icon 16x16  Støykart med tiltak   PDF icon 16x16  Støykart utan tiltak  PDF icon 16x16  Støyrapport

PDF icon 16x16   Plankart

I tillegg fins det ei hovudplanomtale som gjeld for dei tre planane i Aksdal (bustadområde, veg og kjøpesenter) og illustrasjonar. Desse filene er så store at dei ikkje kan lastas opp i denne artikkelen, men kan sjåast ved at ein tar kontakt med forvaltningsavdelinga i kommunen.