Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsplan for Vestli lagt ut til offentleg ettersyn

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

Vestli tmb
Det er no utarbeidd forslag til reguleringsplan for Vestli. Teknisk utval har i møte den 30.10.2014 vedtatt planen lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.  

Utgangspunktet for planarbeidet er å leggje til rette for bustadbygging, i tillegg til ei betre linjeføring av vegen til området.

Eventuelle merknadar til planen må sendast skriftleg til:

Tysvær kommune, resultatområde teknisk, pb. 94, 5575 AKSDAL

Frist for innsending av merknadar vert sett til: 20.01.2015

 

Saksframlegg

Plankart

Planomtale med føresegner