Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsplan for Skrabbavikjå

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

skrabbavikjaa tmb
Kunngjering av reguleringsplan for Skrabbavikjå

I samsvar med § 12-12 i plan- og bygningslova vert det hermed kunngjort at Tysvær kommunestyre, den 18.02.2014, godkjente reguleringsplan for Skrabbavikjå.

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast innan 3 – tre veker frå denne kunngjeringa, jf. forvaltningslova kapittel VI, jf. plan- og bygningslova § 1-9.

Klaga skal setjast fram skriftleg for: Tysvær kommune, resultatområde teknisk, Pb. 94, 5575 AKSDAL

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må vere sett fram for kommunen innan 3 – tre år frå denne kunngjeringa, jf. plan- og bygningslova kapittel 15.

Vedlegg:

PDF icon 16x16  Saksframlegg
PDF icon 16x16  Føresegner
PDF icon 16x16  Plankart