Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsplan for Haugaland Næringspark

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

Haugaland næringspark sm
Tysvær kommunestyre har godkjent endring av reguleringsplan for Haugaland Næringspark, områdeplan. 

 

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjente Tysvær kommunestyre, den 14.05.2013 i sak 18/13, endring av områdereguleringsplan for Haugaland Næringspark.

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast innan 3 - tre veker frå denne kunngjeringa, jf. forvaltningslova kapittel VI, jf. plan- og bygningslova § 1-9. Klagen skal setjast fram skriftleg for: Tysvær kommune, resultatområde teknisk, Pb. 94, 5575 AKSDAL.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må vere sett fram for kommunen innan 3 - tre år frå denne kunngjeringa, jf. plan- og bygningslova kapittel 15.

   

PDF  Saksframlegg (frå 19.03.2013)

PDF  Saksframlegg (frå 14.05.2013)

PDF  Føresegner

PDF  Plankart