Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsplan for Padlane Aust

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

Padlande aust sm 2
Tysvær kommunestyre har godkjent reguleringsplan for Padlane Aust.

 I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjente Tysvær kommunestyre, den 14.05.2013 i sak 19/13, reguleringsplan for Padlane Aust.

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast innan 3 - tre veker frå denne kunngjeringa, jf. forvaltningslova kapittel VI, jf. plan- og bygningslova § 1-9. Klagen skal setjast fram skriftleg for: Tysvær kommune, resultatområde teknisk, Pb. 94, 5575 AKSDAL.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må vere sett fram for kommunen innan 3 - tre år frå denne kunngjeringa, jf. plan- og bygningslova kapittel 15.

 

Saksframlegg

Føresegner

Plankart