Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Hervikneset lagt ut til offentleg ettersyn

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

Hervikneset 2
Det er utarbeidd framlegg til detaljreguleringsplan for Hervikneset. Teknisk utval har i møte 06.10.2016 vedtatt framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Svartevågen lagt ut til offentleg ettersyn

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

plankart smaabaathavn tmb
Det er utarbeidd framlegg til detaljreguleringsplan for Svartevågen. Teknisk utval har i møte 01.09.2016 vedtatt framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Garhaug - Longhaugen lagt ut til offentleg ettersyn

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

garhaug tmb 2

Detaljreguleringsplan for Garhaug - Longhaugen er lagt ut til offentleg ettersyn.

Planen blei tatt opp til behandling i teknisk utval den 09.06.2016. Framlegget til detaljreguleringsplan blir lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.